Forum Hibah dan Harta Sepencarian

Tarikh: 10 November 2018, Sabtu
Masa: 8:30 am – 12:30 pm
Tempat: Pulau Springs Resort Berhad, Dewan Inderaputera, 20KM, Jalan Pontian Lama, 81110 Pulai, Johor.
Pendaftaran : RM30/Individu

Hubungi kami di talian 07-2356993 untuk pendaftaran.

About as-Salihin

Fast Guide