Ketahui Bagaimana Anda Dapat Menjaga Kebajikan Keluarga Setelah Ketiadaan Anda.

Harta pusaka perlu diuruskan mengikut peruntukan Undang-undang Sivil dan Syariah. Tahukah anda bahawa :

 • Apabila anda meninggal dunia, harta pusaka akan terbeku.
 • Proses untuk mencairkan, mentadbir serta mengagihkan harta pusaka akan mengambil masa yang lama.
 • Harta pusaka akan diagihkan mengikut undang-undang Syariah.
 • Menangguhkan pentadbiran pusaka akan menyebabkan nilai bahagian penerima akan berkurangan.

as-Salihin merupakan pilihan tepat untuk merancang Wasiat Anda

 • Kami memastikan kesinambungan proses pentadbiran sehingga proses penyerahan terakhir.
 • Sebuah syarikat amanah yang ditubuhkan untuk memenuhi keperluan umat Islam bagi memelihara melindungi dan mengagih harta berdasarkan prinsip Shari'ah dan ditadbir oleh ahli lembaga yang berpengalaman.
 • Dengan melantik as-Salihin sebagai Wasi anda, proses undang-undang untuk mentadbir harta anda selepas kematian dapat dijalankan dalam masa yang singkat dan tiada pertelingkahan untuk melantik pentadbir harta.
 • Kami mempunyai lebih dari 2500 perancang harta pusaka bebas di seluruh negara yang bersedia untuk berkhidmat untuk anda.

as-Salihin Merupakan Pilihan Yang Tepat Untuk Merancang Harta Pusaka Anda.

Kami berdedikasi menyediakan perkhidmatan pengurusan harta pusaka berlandaskan Syariah kepada umat Islam.
 • Kami adalah sebuah syarikat yang kekal kewujudannya dan akan memastikan proses pentadbiran harta pusaka akan dijalankan sepenuhnya sehingga pengagihan akhir dilaksanakan.
 • Sebuah syarikat amanah yang ditubuhkan untuk memenuhi keperluan umat Islam bagi memelihara, melindungi, dan mengagih harta berdasarkan prinsip Syariah dan undang-undang. Diterajui oleh Lembaga Pengarah dan Lembaga Penasihat Syariah yang berpengalaman dan pakar dalam bidang undang-undang sivil, Syariah dan kewangan.
 • Merupakan sebuah syarikat amanah yang dikawal selia dan terikat di bawah undang-undang dan mempunyai sistem pengurusan yang sistematik bagi memastikan pentadbiran harta pusaka dapat dilaksanakan dengan cepat, lancar dan amanah.
As-Salihin BOD

as-Salihin Merupakan Pilihan Yang Tepat Untuk Merancang Harta Pusaka Anda.

Kami berdedikasi menyediakan perkhidmatan pengurusan harta pusaka berlandaskan Syariah kepada umat Islam.
 • Kami adalah sebuah syarikat yang kekal kewujudannya dan akan memastikan proses pentadbiran harta pusaka akan dijalankan sepenuhnya sehingga pengagihan akhir dilaksanakan.
 • Sebuah syarikat amanah yang ditubuhkan untuk memenuhi keperluan umat Islam bagi memelihara, melindungi, dan mengagih harta berdasarkan prinsip Syariah dan undang-undang. Diterajui oleh Lembaga Pengarah dan Lembaga Penasihat Syariah yang berpengalaman dan pakar dalam bidang undang-undang sivil, Syariah dan kewangan.
 • Merupakan sebuah syarikat amanah yang dikawal selia dan terikat di bawah undang-undang dan mempunyai sistem pengurusan yang sistematik bagi memastikan pentadbiran harta pusaka dapat dilaksanakan dengan cepat, lancar dan amanah.

Kami mempunyai lebih 5,000 Perancang Harta Pusaka Islam (IEP) di seluruh negara yang sedia untuk membantu anda.

Sertai kami untuk menjadi Perancang Harta Pusaka Islam (IEP) yang bertauliah.

 • Kami menyediakan latihan dan pelesenan perancangan harta pusaka islam secara menyeluruh.
 • Kami mempunyai Akademi dan modul latihan yang komprehensif.
 • Kami telah membina IEP Portal dan sistem atas talian untuk membantu Perancang Harta Pusaka Islam (IEP) menguruskan perniagaan mereka dengan efisien.

Kami mempunyai lebih 5,000 Perancang Harta Pusaka Islam (IEP) di seluruh negara yang sedia untuk membantu anda.

Sertai kami untuk menjadi Perancang Harta Pusaka Islam (IEP) yang bertauliah.

 • Kami menyediakan latihan dan pelesenan perancangan harta pusaka islam secara menyeluruh.
 • Kami mempunyai Akademi dan modul latihan yang komprehensif.
 • Kami telah membina IEP Portal dan sistem atas talian untuk membantu Perancang Harta Pusaka Islam (IEP) menguruskan perniagaan mereka dengan efisien.

Mengapa biarkan orang lain membuat keputusan untuk mengagihkan aset anda selepas pemergian anda?

Anda berhak menentukan siapa yang akan mentadbir harta pusaka anda dan bagaimana harta pusaka anda ingin diagihkan selepas pemergian anda.

Mengapa biarkan orang lain membuat keputusan untuk mengagihkan aset anda selepas pemergian anda?

Anda berhak menentukan siapa yang akan mentadbir harta pusaka anda dan bagaimana harta pusaka anda ingin diagihkan selepas pemergian anda.

Perkhidmatan Yang Kami Tawarkan

Kami berdedikasi menyediakan perkhidmatan pengurusan harta pusaka berlandaskan Syariah kepada umat Islam.

Testimoni Pelanggan Kami

Scroll to Top