Anda Mungkin Hilang Kelayakan Untuk Membuat Wasiat secara Sah Mengikut Undang-undang

Ketahui risiko yang anda bakal hadapi sekiranya anda MENANGGUHKAN perancangan harta pusaka Syarat Sah Membuat Wasiat Mengikut Undang-undang Orang Islam digalakkan untuk menulis Wasiat seperti yang diriwayatkan daripada Abdullah Bin Umar: Rasulullah S.A.W yang bermaksud: “Tidak baik bagi seorang Muslim memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam dua malam, kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya.” Dipetik …

Anda Mungkin Hilang Kelayakan Untuk Membuat Wasiat secara Sah Mengikut Undang-undang Read More »

3 Fasa Utama Pengurusan Harta Yang Anda Perlu Tahu!

Ramai Yang Memiliki Harta Tetapi Tidak Merancang Aspek Pengagihan Harta Selepas Berlaku Kematian. Jangan biarkan harta pusaka anda terbeku tanpa ditadbir dan diagih kepada waris anda selepas pemergian anda! Perancangan Harta PUSAKA Pelengkap Pengurusan Harta! Ramai masyarakat Malaysia diluar sana masih memandang wasiat dan perancangan harta pusaka sebagai perkara yang remeh. Mereka ini berpandangan bahawa …

3 Fasa Utama Pengurusan Harta Yang Anda Perlu Tahu! Read More »

Hibah Sebagai Instrumen Perancangan Pusaka

Hibah ataupun Hadiah merupakan satu pemberian harta ataupun manfaat daripada sesuatu harta, yang dilakukan sewaktu hidup secara sukarela tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Pemberian Hibah merupakan satu amalan sunat yang digalakkan di dalam Islam sesuai dengan hadith Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA; ‘Hendaklah kamu saling memberi (Hibah), nescaya kamu akan saling mengasihi’, hadith …

Hibah Sebagai Instrumen Perancangan Pusaka Read More »

Hubung Kait Surat Kuasa Wakil Dan Deklarasi Hibah

SURAT KUASA WAKIL (Power of Attorney): Surat Kuasa Wakil adalah satu dokumen perlantikan wakil kuasa oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk urusan tertentu di mana pemilik harta melantik seorang wakil yang akan bertindak bagi pihak beliau untuk menguruskan harta-harta beliau beserta kuasa-kuasa tertentu yang diberikan kepada wakil tersebut. Contohnya kuasa yang boleh diberikan adalah …

Hubung Kait Surat Kuasa Wakil Dan Deklarasi Hibah Read More »

Mudahnya Menulis Wasiat Bersama as-Salihin!

Pihak kami sering mendapat pertanyaan bagaimana hendak membuat wasiat. Setelah penerangan dibuat, rata-rata yang bertanya akan memberi maklum balas bahawa proses penulisan wasiat itu mudah rupanya. Menulis wasiat adalah sesuatu yang sangat mudah, lebih-lebih lagi apabila anda menulis wasiat dengan pihak yang pakar dalam bidang tersebut. as-Salihin Trustee Berhad merupakan sebuah syarikat amanah yang pakar …

Mudahnya Menulis Wasiat Bersama as-Salihin! Read More »

Hibah bagi Harta Bercagar (pinjaman) : Adakah boleh dilakukan ?

Sebagai permulaan, adalah penting untuk kita fahami bahawa penguatkuasaan Hibah adalah melalui undang-undang Syariah di Mahkamah Syariah yang berteraskan Al-Quran, Hadith, Qias dan Ijma’ Ulama sebagai panduan penghakiman. Hibah perlu memenuhi rukun dan syarat berikut mengikut penetapan Syariah Pemberi Hibah Penerima Hibah Barang atau harta yang dihibahkan Sighah (Ijab dan Qabul) Maksud ‘Harta Bercagar’ : …

Hibah bagi Harta Bercagar (pinjaman) : Adakah boleh dilakukan ? Read More »

Hibah Dalam Meneruskan Legasi Perniagaan

Perniagaan merupakan suatu aset yang amat bernilai dan memerlukan masa, komitmen dan kos yang tinggi untuk dibangunkan sehingga menjadi suatu syarikat dan empayar perniagaan yang utuh. Oleh yang demikian, semua pemilik perniagaan sudah tentu mengharapkan perniagaan mereka akan lebih maju dan berjaya, walaupun sesudah ketiadaan mereka. Kelangsungan perniagaan bukan hanya terletak kepada jumlah keuntungan syarikat …

Hibah Dalam Meneruskan Legasi Perniagaan Read More »

Merancang Warisan Perniagaan Adalah Penting Untuk Kesinambungan Perniagaan

Seorang ahli perniagaan yang memiliki perniagaan sering merancang pengurusan dan perjalanan perniagaannya agar perniagaan tersebut berjaya serta memberikan keuntungan. Walau bagaimanapun kejayaan yang dibina tersebut akan gagal dinikmati oleh waris -waris atau pihak-pihak yang berhak atau kejayaan tersebut akan musnah jika beliau gagal merancang kaedah pewarisan perniagaan yang betul atau gagal menetapkan pihak yang layak …

Merancang Warisan Perniagaan Adalah Penting Untuk Kesinambungan Perniagaan Read More »

Hibah & Perlaksanaan Di Malaysia

Ramai yang sedia maklum bahawa Hibah merupakan suatu instrumen atau kaedah dalam merancang harta pusaka. Hibah boleh digunakan sebagai pemberian kepada waris atau orang yang disayangi selepas berlaku kematian. Namun demikian, pemahaman berkenaan konsep Hibah yang rendah menyebabkan masih ramai yang keliru dalam mengaplikasikan Hibah sebagai instrumen perancangan harta pusaka. Wujud salah faham dalam masyarakat …

Hibah & Perlaksanaan Di Malaysia Read More »

Memperkenalkan Fast Guide Satu Panduan Pengagihan Faraid Secara Online

Sudahkah Anda Menulis Wasiat? Penulisan wasiat adalah sesuatu yang mesti dilakukan sekiranya anda mempunyai harta dan ahli keluarga malah menjadi kewajipan bagi mereka yang mempunyai hutang untuk menulis wasiat. Penulisan wasiat seharusnya perlu dilakukan segera, ketika anda waras dan sihat tubuh badan. Jangan mengambil sikap tunggu dan lihat atau bertangguh. Jika anda tidak pasti bagaimana …

Memperkenalkan Fast Guide Satu Panduan Pengagihan Faraid Secara Online Read More »

Scroll to Top