as-salihin logo

HIBAH BUKAN SEKADAR RUMAH

Tahukah anda bahawa aset yang boleh dihibahkan bukan hanya sekadar rumah tetapi anda boleh hibahkan aset-aset lain seperti :

  • Hibah Hartanah Bercagar.
  • Hibah Hartanah Bebas Cagaran.
  • Hibah Harta Alih dan Tunai.
  • Hibah Saham Bursa.
  • Hibah Saham Perniagaan.

“Pri-Hibah” adalah produk as-Salihin yang mengguna pakai “Hibah” sebagai satu mekanisme untuk menjamin hak benefisiari yang dipilih oleh Penghibah. Ianya adalah suatu pemberian.

Jangan mengambil risiko dalam mewariskan harta anda.

Lengkapkan borang berikut untuk khidmat rundingan Wasiat secara PERCUMA

Apa itu Pri-Hibah?

Pri-Hibah ialah Deklarasi Hibah yang dilakukan oleh pemilik aset yang menyatakan bahawa beliau memberi aset tersebut kepada benefisiari dan beliau memegang aset tersebut untuk kepentingan benefisiari. Ia adalah dokumen bertulis yang mengandungi syarat dan terma penghibah memegang aset tersebut serta pemberian kepada Benefisiari.

Ciri-ciri Pri-Hibah di as-Salihin

01.

Berkuatkuasa serta merta selepas deklarasi dibuat.

HIBAH AMANAH
as-Salihin

Hubungi Saya Segera!

02.

Hanya pemberian daripada ibu/bapa atau datuk/nenek boleh dibatalkan.

HIBAH AMANAH
as-Salihin

Hubungi Saya Segera!

03.

Tidak tertakluk kepada hukum Faraid akan tetapi mengikut terma di dalam Pri-Hibah.

HIBAH AMANAH
as-Salihin

Hubungi Saya Segera!

Kelebihan Membuat Pri-Hibah

  • Aset Pri-Hibah tidak dianggap sebagai harta pusaka penghibah (kerana ia memberi kesan serta merta mengikut terma dan syarat di dalam Pri-Hibah). Oleh itu ianya terkeluar dari undang-undang pembahagian Faraid. Ia boleh digunakan sebagai instrumen untuk membuat pembahagian sama rata untuk anak-anak.
  • Penghibah mempunyai kuasa untuk membatalkan Hibah.
  • Penghibah boleh memastikan benefisiari terpelihara ketika beliau dalam keadaan tidak berupaya dan bukan hanya apabila beliau meninggal dunia.
  • Penghibah masih boleh menerima manfaat aset Pri-Hibah semasa beliau masih hidup dan boleh melantik seseorang untuk menjadi penjaga hak benefisiari yang belum dewasa.

Mengapa biarkan orang lain membuat keputusan untuk mengagihkan aset anda selepas pemergian anda?

Anda berhak menentukan siapa yang akan mentadbir harta pusaka anda dan bagaimana harta pusaka anda ingin diagihkan selepas pemergian anda.

Scroll to Top