as-salihin logo

Bina Kerjaya Sebagai Perancang Harta Pusaka Islam (IEP) Bertauliah.

Kuasai ilmu perancangan harta pusaka Islam dan bina kerjaya sebagai seorang perunding profesional dalam bidang perancangan harta pusaka untuk membantu memenuhi keperluan umat Islam di Malaysia bagi memelihara, melindungi dan mengagih harta berdasarkan prinsip Syariah.

 • 100% dikendalikan oleh Syarikat Amanah yang berdaftar dan profesional.
 • 4 Hari Kursus Secara Fizikal/Online.
 • Modul Kursus yang Komprehensif.
 • Lesen/Autoriti Seumur Hidup.
 • Tiada Syarat ‘CPD Hour’.
 • Akses Siri Perkongsian dan Latihan Berterusan (Program mingguan dan bulanan).
 • Jana pendapatan berpanjangan dan insentif istimewa sebagai rakan niaga.
 • +BONUS : Kelas Pemasaran Digital dalam industri perancangan harta pusaka.
PERKHIDMATAN PERANCANGAN HARTA PUSAKA ISLAM MERUPAKAN SUATU NILAI TAMBAH BUAT ANDA SEBAGAI PERUNDING YANG PROFESIONAL, KOMPREHENSIF DAN EFISIEN.

Siapa yang patut menyertai?

 • Perancang Kewangan
 • Perunding Takaful
 • Perunding Unit Amanah
 • Ejen Hartanah
 • Pemilik Syarikat
 • Mereka yang ingin mendalami ilmu perancangan harta pusaka Islam

JANA PENDAPATAN BERPANJANGAN DAN PENDAPATAN PASIF YANG TERJAMIN BOLEH DINIKMATI ANDA DAN KELUARGA ANDA.

Potensi Pasaran

Lebih 85% umat Islam di Malaysia masih tidak mempunyai Perancangan Harta Pusaka Islam.

Pandemik Covid-19 telah memberikan impak dan kesedaran kepada umat Islam mengenai keperluan untuk merancang harta pusaka bagi memastikan harta mereka dapat ditadbir dan diwarisi oleh keluarga dan penerima dengan selamat, efektif dan profesional melalui perkhidmatan as-Salihin Trustee Berhad sebagai sebuah syarikat amanah berdaftar.

as-Salihin memerlukan kerjasama anda sebagai Perancang Harta Pusaka Islam (IEP) untuk membantu memenuhi keperluan umat Islam bagi memelihara, melindungi dan mengagih harta berdasarkan prinsip Syariah.

0 +
IEP berdaftar di seluruh Malaysia
0 +
Pendaftaran IEP dalam tempoh Pandemik Covid-19

Bina Penguasaan dan Kemahiran Sebagai Perancang Harta Pusaka Islam yang Profesional

Sebagai seorang Perancang Harta Pusaka Islam (IEP) yang profesional dan bertauliah anda perlu memahami konsep pengurusan harta pusaka mengikut konteks perundangan Islam dan perundangan Sivil serta instrumen-instrumen yang tepat untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan kehendak pelanggan dalam merancang harta mereka dengan efektif.

Melalui kursus ini anda akan membina penguasaan berikut:

 • Membantu memahami permasalahan dan kehendak pelanggan melalui analisis aset dan liabiliti.
 • Memahami konsep sebenar Hukum Faraid.
 • Memahami fungsi dan peranan undang-undang Syariah dan Sivil dalam menguruskan harta pusaka.
 • Berupaya memberi khidmat nasihat profesional mengenai instrumen yang relevan mengikut keperluan pelanggan.
 • Membantu pelanggan dalam perancangan harta pusaka sewaktu hidup dan pentadbiran harta pusaka setelah meninggal dunia.

Modul Kursus kami merangkumi :

Pengenalan Korporat
 

 • Mengenai as-Salihin Trustee Berhad.
 • Fungsi dan peranan Syarikat Amanah dalam pentadbiran harta pusaka Islam.
 • Perbezaan antara Syarikat Amanah dan Bukan Syarikat Amanah mengikut undang-undang.

Kajian Kes dan Konsep Asas dalam Perancangan Harta Pusaka Islam

 • Isu-isu berkaitan dalam harta pusaka orang Islam di Malaysia (berdasarkan kajian kes sebenar).
 • Proses pentadbiran harta pusaka mengikut undang-undang Sivil dan Syariah.
 • Faraid (Hukum, Pengiraan dan Perlaksanaan).

Instrumen Perancangan Harta Pusaka Islam

 • Wasiat.
 • Pri-Hibah (Deklarasi Hibah).
 • Perjanjian Aset Perolehan Bersama (Deklarasi Harta Sepencarian).
 • Amanah Hayat.
 • Pri-TI (Amanah Takaful/Insurans).
 • Perkhidmatan Pentadbiran Harta Pusaka.

Perancang Harta Pusaka Islam Sebagai Kerjaya Profesional

 • AMLA/CFT.
 • Strategi Pemasaran dan analisis prospek.
 • Prosedur kerja dan penerangan IEP Portal.
 • Jana pendapatan dan ‘Overriding’.

Selepas Mengikuti Kursus Anda Akan Menerima :

 • E-Certificate
 • Mockup Module
 • Mockup Selling Kit
 • Digital/Media Kit (Awareness)
 • Access to IEP Portal

Bagaimana untuk sertai kami sebagai Perancang Harta Pusaka Islam (IEP)?

 • Sertai sesi Taklimat Peluang Perniagaan (BOP) untuk ketahui lebih lanjut berkenaan kerjaya sebagai Perancang Harta Pusaka Islam (IEP).
 • Anda boleh mendaftar bagi lesen: INDIVIDU atau KORPORAT.
 • Ikuti kursus selama EMPAT (4) hari secara atas talian.
 • Lakukan ujian penilaian dan lulus ujian.

Mengapa anda perlu mendaftar sebagai IEP bersama as-Salihin Trustee Berhad:

 • 100% dikendalikan oleh Syarikat Amanah yang berdaftar dan profesional.
 • 4 Hari Kursus Secara Fizikal/Online.
 • Modul Kursus yang Komprehensif.
 • Lesen/Autoriti Seumur Hidup.
 • Tiada Syarat ‘CPD Hour’.
 • Akses Siri Perkongsian dan Latihan Berterusan.
 • Jana pendapatan berpanjangan dan insentif istimewa sebagai rakan niaga.
 • +BONUS: Kelas Pemasaran Digital dalam industri perancangan harta pusaka.

Bina Kerjaya Sebagai Perancang Harta Pusaka Islam (IEP) Bertauliah.

SAYA INGIN MENGETAHUI LEBIH LANJUT UNTUK MENJADI IEP.

Scroll to Top