as-salihin logo

Bina Kerjaya Sebagai Perancang Harta Pusaka Islam (IEP) Bertauliah.

Jadilah Perancang Harta Pusaka Islam baharu dalam industri perancangan harta Islam bersama as-Salihin Trustee Berhad, sebuah syarikat amanah yang dipimpin oleh Perancang Harta Islam Bertauliah (IEP) terkemuka.

 • 100% dikendalikan oleh Syarikat Amanah yang berdaftar dan profesional.
 • 4 Hari Kursus Secara Fizikal/Online.
 • Modul Kursus yang Komprehensif.
 • Lesen/Autoriti Seumur Hidup.
 • Tiada Syarat ‘CPD Hour’.
 • Akses siri perkongsian dan latihan berterusan (Program mingguan dan bulanan).
 • Peluang pendapatan berpanjangan dan insentif istimewa.
 • +BONUS : Kelas Pemasaran Digital dalam industri perancangan harta pusaka.
PERKHIDMATAN PERANCANGAN HARTA PUSAKA ISLAM MERUPAKAN SUATU NILAI TAMBAH BUAT ANDA SEBAGAI PERUNDING YANG PROFESIONAL, KOMPREHENSIF DAN EFISIEN.

Siapa yang patut menyertai?

JANA PENDAPATAN BERPANJANGAN DAN PENDAPATAN PASIF YANG TERJAMIN BOLEH DINIKMATI ANDA DAN KELUARGA ANDA.

Potensi Pasaran

Lebih 85% umat Islam di Malaysia masih tidak mempunyai Perancangan Harta Pusaka Islam.

Pandemik Covid-19 telah memberikan impak dan kesedaran kepada umat Islam mengenai keperluan untuk merancang harta pusaka bagi memastikan harta mereka dapat ditadbir dan diwarisi oleh keluarga dan penerima dengan selamat, efektif dan profesional melalui perkhidmatan as-Salihin Trustee Berhad sebagai sebuah syarikat amanah berdaftar.

as-Salihin memerlukan kerjasama anda sebagai Perancang Harta Pusaka Islam (IEP) untuk membantu memenuhi keperluan umat Islam bagi memelihara, melindungi dan mengagih harta berdasarkan prinsip Syariah.

0 +
IEP berdaftar di seluruh Malaysia
0 +
Pendaftaran IEP dalam tempoh Pandemik Covid-19

Bina Penguasaan dan Kemahiran Sebagai Perancang Harta Pusaka Islam yang Profesional

Sebagai seorang Perancang Harta Pusaka Islam (IEP) yang profesional dan bertauliah anda perlu memahami konsep pengurusan harta pusaka mengikut konteks perundangan Islam dan perundangan Sivil serta instrumen-instrumen yang tepat untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan kehendak pelanggan dalam merancang harta mereka dengan efektif.

Melalui kursus ini anda akan membina penguasaan berikut:

Modul Kursus kami merangkumi :

Pengenalan Korporat
 

 • Mengenai as-Salihin Trustee Berhad.
 • Fungsi dan peranan Syarikat Amanah dalam pentadbiran harta pusaka Islam.
 • Perbezaan antara Syarikat Amanah dan Bukan Syarikat Amanah mengikut undang-undang.

Kajian Kes dan Konsep Asas dalam Perancangan Harta Pusaka Islam

 • Isu-isu berkaitan dalam harta pusaka orang Islam di Malaysia (berdasarkan kajian kes sebenar).
 • Proses pentadbiran harta pusaka mengikut undang-undang Sivil dan Syariah.
 • Faraid (Hukum, Pengiraan dan Perlaksanaan).

Instrumen Perancangan Harta Pusaka Islam

 • Wasiat.
 • Pri-Hibah (Deklarasi Hibah).
 • Perjanjian Aset Perolehan Bersama (Deklarasi Harta Sepencarian).
 • Amanah Hayat.
 • Pri-TI (Amanah Takaful/Insurans).
 • Perkhidmatan Pentadbiran Harta Pusaka.

Perancang Harta Pusaka Islam Sebagai Kerjaya Profesional

 • AMLA/CFT.
 • Strategi Pemasaran dan analisis prospek.
 • Prosedur kerja dan penerangan IEP Portal.
 • Jana pendapatan dan ‘Overriding’.

Selepas Mengikuti Kursus Anda Akan Menerima :

Bagaimana untuk sertai kami sebagai Perancang Harta Pusaka Islam (IEP)?

 • Sertai sesi Taklimat Peluang Perniagaan (BOP) untuk ketahui lebih lanjut berkenaan kerjaya sebagai Perancang Harta Pusaka Islam (IEP).
 • Anda boleh mendaftar bagi lesen: INDIVIDU atau KORPORAT.
 • Ikuti kursus selama EMPAT (4) hari secara atas talian.
 • Lakukan ujian penilaian dan lulus ujian.

Mengapa anda perlu mendaftar sebagai IEP bersama as-Salihin Trustee Berhad:

 • 100% dikendalikan oleh Syarikat Amanah yang berdaftar dan profesional.
 • 4 Hari Kursus Secara Fizikal/Online.
 • Modul Kursus yang Komprehensif.
 • Lesen/Autoriti Seumur Hidup.
 • Tiada Syarat ‘CPD Hour’.
 • Akses Siri Perkongsian dan Latihan Berterusan.
 • Jana pendapatan berpanjangan dan insentif istimewa sebagai rakan niaga.
 • +BONUS: Kelas Pemasaran Digital dalam industri perancangan harta pusaka.

Bina Kerjaya Sebagai Perancang Harta Pusaka Islam (IEP) Bertauliah.

SAYA INGIN MENGETAHUI LEBIH LANJUT UNTUK MENJADI IEP.

Scroll to Top