Articles

Articles

Mudahnya Menulis Wasiat Bersama as-Salihin!

Pihak kami sering mendapat pertanyaan bagaimana hendak membuat wasiat. Setelah penerangan dibuat, rata-rata yang bertanya akan memberi maklum balas bahawa proses penulisan wasiat itu mudah rupanya. Menulis wasiat adalah sesuatu

Read More »
adakah hibah harta bercagar dibenarkan
Articles

Adakah Hibah Harta Bercagar Dibenarkan?

Isi Kandungan Pengenalan Perkara penting kita patut faham berkenaan Hibah Harta adalah penguatkuasaannya berdasarkan undang-undang Syariah di Mahkamah Syariah dan juga berteraskan Al-Quran, Hadith, Qias dan Ijma’ Ulama sebagai panduan

Read More »
kepentingan amanah dengan takaful insurans
Amanah

Kepentingan Amanah Dalam Takaful Insurans

AMANAH TAKAFUL/INSURANS Amanah Takaful/Insurans merupakan satu intrumen di mana Pemilik Polisi boleh melantik Pemegang Amanah untuk mengurus tadbir keseluruhan wang pampasan polisi yang diterima. Apabila berlaku ketidakupayaan (TPD) atau kematian,

Read More »
hibah dalam meneruskan legasi perniagaan
Articles

Hibah Dalam Meneruskan Legasi Perniagaan

Perniagaan merupakan suatu aset yang amat bernilai dan memerlukan masa, komitmen dan kos yang tinggi untuk dibangunkan sehingga menjadi suatu syarikat dan empayar perniagaan yang utuh. Oleh yang demikian, semua

Read More »
hibah dan pelaksanaan di malaysia
Articles

Hibah & Perlaksanaan Di Malaysia

Ramai yang sedia maklum bahawa Hibah merupakan suatu instrumen atau kaedah dalam merancang harta pusaka. Hibah boleh digunakan sebagai pemberian kepada waris atau orang yang disayangi selepas berlaku kematian.

Read More »
Scroll to Top