Lembaga Penasihat Syariah

Allahyarham Tun Dato’ Dr. Haji Mohd Salleh Abas

MANTAN PENGERUSI

Prof. Emeritus Dato' Paduka Dr. Mahmood Zuhdi bin Haji Abd. Majid

PENGERUSI

Sahibul Fadhilah Al-'Alim Al-'Arif Dato’ Setia Haji Mohd Tamyes bin Abd. Wahid

AHLI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

Prof. Madya Dr. Siti Mashitoh binti Mahamood

AHLI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

Allahyarham Prof. Dato' Salleh Buang

MANTAN AHLI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

YAA Prof. Adjung Dato' Setia Dr. Hj. Mohd Na'im bin Haji Mokhtar

AHLI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

Scroll to Top