Inovasi baharu perkhidmatan rancang harta pusaka Islam

Abdul Aziz Peru Mohamed melancarkan portal as-Salihin IEP di as-Salihin Trustee Berhad

as-Salihin Trustee Berhad (as-Salihin), sebuah syarikat amanah yang menjalankan perkhidmatan Perancangan Harta Pusaka Islam telah melancarkan Portal IEP as-Salihin, sebagai satu inovasi terbaharunya dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan.

Scroll to Top