Artikel & Penerbitan

Articles

Apa itu Hibah

Isi Kandungan Apa itu Hibah? Hibah dari segi bahasa bermaksud hadiah. Hibah dari segi istilah bermaksud pemberian aset kepada seseorang yang lain tanpa balasan.Ia adalah pemberian sebelah pihak (penghibah) dan

Selanjutnya
Apa itu hukum faraid
Articles

Apa Itu Hukum Faraid?

Hukum Faraid adalah peraturan dalam hukum syarak yang mengaturkan pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang.

Selanjutnya
Memelihara hak isteri isteri dalam keluarga poligami
Articles

Memelihara Hak Isteri-Isteri Dalam Keluarga Poligami

Isi Kandungan Hak dan Kebajikan Isteri Para suami yang ingin mengamalkan poligami atau telah mengamalkan poligami mestilah bertanggungjawab dan berlaku adil ke atas  isteri-isterinya. Perkara yang perlu dipertimbangkan oleh para

Selanjutnya
apa itu harta pusaka kecil
Articles

Apa itu Harta Pusaka Kecil ?

Harta Pusaka Kecil merupakan harta yang ditinggalkan oleh Si Mati tanpa meninggal Wasiat. Proses Pentadbiran Harta Pusaka Kecil: (1) Sekiranya berlaku kematian. (2) Harta milik si mati dibekukan.

Selanjutnya
Scroll to Top