Blog > Hibah

Articles

Perbezaan Wasiat Dan Hibah

APAKAH ITU WASIAT DAN HIBAH? APAKAH FUNGSI-FUNGSINYA? Wasiat ertinya iqrar seseorang yang dibuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud

Selanjutnya
Articles

Perbezaan Hibah Takaful Dan Hibah Harta

PENGENALAN “Saya nak hibahkan semua harta kepada anak kerana mereka lebih perlu berbanding dengan adik beradik saya yang belum tentu akan menjaga anak-anak dan pasangan saya” Kita biasa mendengar luahan

Selanjutnya
Articles

Hibah Sebagai Instrumen Perancangan Pusaka

Hibah ataupun Hadiah merupakan satu pemberian harta ataupun manfaat daripada sesuatu harta, yang dilakukan sewaktu hidup secara sukarela tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Pemberian Hibah merupakan satu amalan sunat yang digalakkan

Selanjutnya
Articles

Adakah Hibah Harta Bercagar Dibenarkan?

as-Salihin mensyaratkan Hibah bagi Harta Bercagar mestilah cagaran tersebut dilindungi oleh perlindungan pinjaman (MRTA/MRTT/MLTA/MLTT) yang melindungi keseluruhan jumlah dan tempoh pinjaman sebagai satu jaminan ‘dhaman’ ke atas pemilikan harta tersebut.  Ini juga

Selanjutnya
Articles

Hibah Dalam Meneruskan Legasi Perniagaan

Perniagaan merupakan suatu aset yang amat bernilai dan memerlukan masa, komitmen dan kos yang tinggi untuk dibangunkan sehingga menjadi suatu syarikat dan empayar perniagaan yang utuh. Oleh yang demikian, semua

Selanjutnya
Articles

Hibah & Perlaksanaan Di Malaysia

Ramai yang sedia maklum bahawa Hibah merupakan suatu instrumen atau kaedah dalam merancang harta pusaka. Hibah boleh digunakan sebagai pemberian kepada waris atau orang yang disayangi selepas berlaku kematian. Namun

Selanjutnya
Articles

Pemberian Harta Melalui Hibah

Hibah menurut Islam adalah hadiah atau pemberian yang diberikan oleh pemilik harta kepada penerima secara percuma tanpa mengharapkan sebarang balasan. Pemberian Harta Hibah boleh diberikan kepada penerima tertentu yang dikehendaki

Selanjutnya
Scroll to Top