Blog > Hibah

Articles

Apa itu Hibah

Isi Kandungan Apa itu Hibah? Hibah dari segi bahasa bermaksud hadiah. Hibah dari segi istilah bermaksud pemberian aset kepada seseorang yang lain tanpa balasan.Ia adalah pemberian sebelah pihak (penghibah) dan

Selanjutnya
Articles

Perbezaan Wasiat Dan Hibah

Isi Kandungan Perbezaan Wasiat Dan Hibah? 1) Wasiat Wasiat ertinya iqrar seseorang yang dibuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa

Selanjutnya
Articles

Perbezaan Hibah Takaful Dan Hibah Harta

PENGENALAN “Saya nak hibahkan semua harta kepada anak kerana mereka lebih perlu berbanding dengan adik beradik saya yang belum tentu akan menjaga anak-anak dan pasangan saya” Kita biasa mendengar luahan

Selanjutnya
hibah sebagai instrumen perancangan pusaka
Articles

Hibah Sebagai Instrumen Perancangan Pusaka

Isi Kandungan Hibah ataupun Hadiah merupakan satu pemberian harta ataupun manfaat daripada sesuatu harta, yang dilakukan sewaktu hidup secara sukarela tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Pemberian Hibah merupakan satu amalan sunat

Selanjutnya
adakah hibah harta bercagar dibenarkan
Articles

Adakah Hibah Harta Bercagar Dibenarkan?

Isi Kandungan Pengenalan Perkara penting kita patut faham berkenaan Hibah Harta adalah penguatkuasaannya berdasarkan undang-undang Syariah di Mahkamah Syariah dan juga berteraskan Al-Quran, Hadith, Qias dan Ijma’ Ulama sebagai panduan

Selanjutnya
hibah dalam meneruskan legasi perniagaan
Articles

Hibah Dalam Meneruskan Legasi Perniagaan

Perniagaan merupakan suatu aset yang amat bernilai dan memerlukan masa, komitmen dan kos yang tinggi untuk dibangunkan sehingga menjadi suatu syarikat dan empayar perniagaan yang utuh. Oleh yang demikian, semua

Selanjutnya
Scroll to Top