Blog > Hibah

Articles

Perbezaan Wasiat Dan Hibah

KENAPA SAYA PERLU MERANCANG HARTA PUSAKA? Perancangan Harta Pusaka adalah perkara yang amat penting untuk disediakan semasa hidup si pemilik harta, ini kerana kegagalan dalam menyediakan perancangan harta pusaka akan

Selanjutnya
Articles

Perbezaan Hibah Takaful Dan Hibah Harta

PENGENALAN “ Saya mahu hibahkan semua harta saya kepada anak saya, kerana mereka lebih layak berbanding dengan adik beradik saya atau orang lain. Adik beradik saya semua dah senang dan

Selanjutnya
Articles

Hibah Sebagai Instrumen Perancangan Pusaka

Hibah ataupun Hadiah merupakan satu pemberian harta ataupun manfaat daripada sesuatu harta, yang dilakukan sewaktu hidup secara sukarela tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Pemberian Hibah merupakan satu amalan sunat yang digalakkan

Selanjutnya
Articles

Hibah Dalam Meneruskan Legasi Perniagaan

Perniagaan merupakan suatu aset yang amat bernilai dan memerlukan masa, komitmen dan kos yang tinggi untuk dibangunkan sehingga menjadi suatu syarikat dan empayar perniagaan yang utuh. Oleh yang demikian, semua

Selanjutnya
Articles

Hibah & Perlaksanaan Di Malaysia

Ramai yang sedia maklum bahawa Hibah merupakan suatu instrumen atau kaedah dalam merancang harta pusaka. Hibah boleh digunakan sebagai pemberian kepada waris atau orang yang disayangi selepas berlaku kematian. Namun

Selanjutnya
Articles

Pemberian Harta Melalui Hibah

Hibah menurut Islam adalah hadiah atau pemberian yang diberikan oleh pemilik harta kepada penerima secara percuma tanpa mengharapkan sebarang balasan. Pemberian Harta Hibah boleh diberikan kepada penerima tertentu yang dikehendaki

Selanjutnya
Scroll to Top