Blog > Wasiat

Apa itu hukum faraid

Apa Itu Hukum Faraid?

Hukum Faraid adalah peraturan dalam hukum syarak yang mengaturkan pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang.

Selanjutnya
wasiat mulut adakah boleh diterima pakai

Wasiat Mulut, Adakah Boleh Diterima Pakai?

Wasiat Mulut, Adakah wasiat mulut atau lisan (perkataan) boleh atau diterima pakai dari segi undang-undang Syariah? Setelah pewasiat meninggal dunia, Wasiat mulut atau lisan hanya boleh dilaksanakan dan dikuatkuasakan sekiranya

Selanjutnya
syarat sah menulis wasiat mengikut undan-undang

Syarat Sah Menulis Wasiat Mengikut Undang-Undang

Harta anda mungkin terbeku dan tidak dapat dinikmati atau diterima oleh ahli keluarga tanpa perancangan awal sebelum berlaku kematian. Ketahui risiko yang anda bakal hadapi sekiranya anda MENANGGUHKAN & TIDAK MELAKUKAN perancangan harta pusaka.

Selanjutnya
mudahnya menulis wasiat bersama ast

Mudahnya Menulis Wasiat Bersama as-Salihin!

Isi Kandungan Menulis wasiat adalah sesuatu yang sangat mudah, lebih-lebih lagi apabila anda menulis wasiat dengan pihak yang pakar dalam bidang tersebut. as-Salihin Trustee Berhad merupakan sebuah syarikat amanah yang

Selanjutnya
pemberian harta pusaka melalui wasiat

Pemberian Harta Pusaka Melalui Wasiat

Wasiat boleh ditafsirkan sebagai iqrar seseorang yang diperbuat pada masa hayatnya ke atas hartanya atau manfaat untuk menyempurnakan sesuatu bagi maksud kebajikan atau apa-apa maksud yang dibenarkan menurut Hukum Syarak, selepas dia mati sepertimana yang telah dinyatakan di bawah Seksyen 2 Enakmen Wasiat Orang Islam (Selangor) 1999.

Selanjutnya
Scroll to Top