Jalinan Korporat

Umat ​​Islam di seluruh dunia semakin sedar tentang tanggungjawab mereka kepada iman mereka. Keperluan bagi mereka untuk mengubah cara hidup mereka itu seperti yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang mempunyai apa-apa kesan ke atas penduduk Islam di seluruh dunia. Produk-produk dan perkhidmatan Islam yang mematuhi bukan sahaja dicari di kawasan pengeluaran makanan dan juga dalam aspek-aspek sehari-hari kehidupan yang lain seperti perbankan, insurans dan perancangan harta. Ia adalah di dalam bidang Perancangan Harta yang kami di as-Salihin menawarkan produk dan perkhidmatan kami.
Selain merekrut Perancang Harta Islam langsung baru (IEP), kami juga telah mewujudkan pakatan strategik dengan beberapa Institusi Kewangan dan syarikat berkaitan perbankan yang akan dapat untuk mendapatkan beberapa faedah bersama seperti:

Keupayaan untuk menyediakan pelbagai jenis produk dan Perkhidmatan Perancangan Harta Islam.

Mengekalkan kesetiaan pelanggan melalui perkhidmatan tambah nilai.

Peluang untuk menyediakan pelbagai produk / perkhidmatan yang mematuhi Syariah.

Pendapatan tambahan kepada Rakan Strategik kami.

Setakat ini, kami mempunyai hubungan perniagaan yang baik dengan organisasi-organisasi berikut sebagai Rakan Strategik:

Kumpulan Syarikat Rockwills
RHB Islamic Bank Berhad
Kuwait Finance House
Al-Rajhi Bank Berhad
CIMB Principal Asset Management Berhad
Bank Muamalat Malaysia Berhad
Scroll to Top