Faraid calculator

Kalkulator Faraid as-Salihin

Ketahui pembahagian kiraan faraid harta pusaka kepada ahli waris setelah anda meninggal dunia. Kalkulator ini membantu anda untuk ketahui maklumat:

 • Ahli Faraid yang sah
 • Pembahagian faraid
 • Anggaran nilai (RM) harta pusaka bagi setiap penerima

Untuk Mula menggunakan Kalkulator Faraid, sila isikan maklumat yang diperlukan di bawah.

Mulakan Kalkulator Faraid

1
Info Kendiri
2
Waris Utama
3
Waris
4
Nilai Aset
5
Kiraan

Info Kendiri

Nama Penuh *
Emel *
Umur *
Telefon *
Jantina *

Ahli Waris

1
Info Kendiri
2
Waris Utama
3
Waris
4
Nilai Aset
5
Kiraan

Sila nyatakan maklumat jantina dan status perkahwinan si mati serta bilangan waris-warisnya.

Jantina simati *
Status perkahwinan *
Suami *
Isteri *
Bapa *
Ibu *
Anak lelaki *
Anak perempuan *
Cucu lelaki dari anak lelaki *
Cucu perempuan dari anak lelaki *

Nota: Syarat menjadi ahli waris mestilah mempunyai pertalian darah, hubungan pernikahan dan beragama Islam.

Berikut merupakan waris utama faraid:

 • Suami
 • Isteri
 • Ibu bapa
 • Anak-anak yang sah

*Cucu Lelaki dari Anak Perempuan dan Cucu Perempuan dari Anak Perempuan tidak berhak mendapat pembahagian faraid.

Ahli Waris

Syarat menjadi ahli waris mestilah mempunyai pertalian darah, hubungan pernikahan dan beragama Islam. Berikut merupakan waris utama faraid:

 • Suami
 • Isteri
 • Ibu bapa
 • Anak-anak yang sah

Dengan ketiadaan bapa, Datuk di sebelah Bapa menjadi Waris Ganti

Datuk sebelah bapa *

Dalam ketiadaan ibu (dan bapa), nenek di sebelah ibu dan/atau bapa menjadi Waris Ganti

Nenek sebelah ibu *
Nenek sebelah bapa *

Jika tiada Waris Lelaki (Bapa, Anak Lelaki atau Cucu Lelaki dari Anak Lelaki), Waris Sisi, jika ada, akan mendapat bahagian.

Saudara kandung lelaki *
Saudara kandung perempuan *
Saudara lelaki sebapa *
Saudara perempuan sebapa *
Saudara lelaki seibu *
Saudara perempuan seibu *
Bapa saudara seibu sebapa *
Bapa saudara sebapa *
Anak lelaki bapa saudara seibu sebapa *
Anak lelaki bapa saudara sebapa *

Anggaran Nilai Aset

1
Info Kendiri
2
Waris Utama
3
Waris
4
Nilai Aset
5
Kiraan

Kenal pasti anggaran nilai dan aset yang anda miliki (aset alih dan aset tidak alih) seperti:

 • Wang simpanan dan pelaburan
 • Rumah dan Tanah
 • Saham Syarikat
 • Kenderaan
 • Lain-lain aset
Anggaran nilai aset (RM) *

Pembahagian Faraid

Berikut merupakan nilai pengagihan faraid kepada ahli waris. Jumlah pengagihan bergantung kepada nilai semasa harta pusaka dan baki setelah hutang dijelaskan.

Waris Bahagian faraid Bahagian pengiraan Nilai Bahagian (RM)

Untuk maklumat lanjut klik ‘Hantar’ untuk dapatkan khidmat nasihat PERCUMA bersama pakar perancangan harta pusaka Islam as-Salihin.

Penafian: Tujuan pengiraan kalkulator Faraid ini adalah sebagai rujukan dan panduan sahaja. Ianya tidak sah jika digunakan dalam perbicaraan di Mahkamah. Pihak as-Salihin Trustee Berhad tidak bertanggungjawab jika berlaku sebarang isu/permasalahan daripada pengiraan kalkulator Faraid ini.

Nota:  Sekiranya anda mempunyai masalah teknikal. Sila ikuti langkah disini.

Mengapa biarkan orang lain membuat keputusan untuk mengagihkan aset anda selepas pemergian anda?

Anda berhak menentukan siapa Wasi anda. Jangan biarkan orang lain membuat keputusan untuk anda. Adalah penting untuk memastikan Wasi yang dilantik mampu serta layak menjalankan tugas bagi memastikan kebajikan si mati dan ahli keluarga terjaga.

Artikel Berkaitan​

Scroll to Top