Lembaga Penasihat Syariah

Prof. Madya Dr. Siti Mashitoh binti Mahamood

PENGERUSI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

Dato’ Indera Hj. Ab Karim bin Hj. Ab Rahman

AHLI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

Prof. Dr. Engku Rabiah Adawiah

AHLI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

Prof. Madya Dr. Jasni bin Sulong

AHLI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

Scroll to Top