Lembaga Penasihat Syariah

Prof. Emeritus Dato' Paduka Dr. Mahmood Zuhdi bin Haji Abd. Majid

PENGERUSI

Sahibul Fadhilah Al-'Alim Al-'Arif Dato’ Setia Haji Mohd Tamyes bin Abd. Wahid

AHLI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

Prof. Madya Dr. Siti Mashitoh binti Mahamood

AHLI LEMBAGA PENASIHAT SYARIAH

Scroll to Top