PRI-EMAS (Amanah Usia Emas)

Merupakan produk ekslusif yang disediakan oleh as-Salihin Trustee Berhad yang membolehkan seseorang melantik as-Salihin Trustee Berhad untuk menguruskan harta beliau apabila beliau telah mencapai usia tua (warga emas) atau apabila berlaku ketidakupayaan mental atau fizikal ke atas dirinya.

Apakah Fungsi Pri-Emas?

Melalui Pri-Emas, Setlor melantik as-Salihin Trustee Berhad sebagai Pemegang Amanah serta memberi kuasa kepadanya untuk mengendalikan harta alih beliau apabila berlakunya situasi yang dinyatakan di atas untuk kepentingan diri sendiri dan orang-orang yang tersayang.

Mengapa Pri-Emas Penting Untuk Anda?

Objektif utama Pri-Emas adalah untuk menjaga kepentingan Setlor dalam membiayai perbelanjaan harian, perubatan, keperluan kecemasan dan lain-lain keperluan sebelum Setlor kembali pulih atau meninggal dunia.

Mengapa biarkan orang lain membuat keputusan untuk mengagihkan aset anda selepas pemergian anda?

Anda berhak menentukan siapa yang akan mentadbir harta pusaka anda dan bagaimana harta pusaka anda ingin diagihkan selepas pemergian anda.
Scroll to Top