Pri-Niaga

Pri-Niaga = Perancangan untuk memastikan kelancaran pindah milik dan kesinambungan hak perniagaan apabila berlaku situasi tertentu.

Konsep

Merancang strategi untuk keluar daripada perniagaan apabila berlakunya kematian, tidakupaya, penyakit kritikal ataupun persaraan untuk :

Dengan Pri-Niaga, perkara yang perlu diambil kira ialah :

Perjanjian terhadap nilaian perniagaan.

Situasi penguatkuasaan diperjelas dalam perjanjian.

Mekanisme pembayaran/pembiayaan.

Pengagihan hasil penjualan ditentukan oleh pemilik perniagaan.

Kelebihan Pri-Niaga.

5a66e434419e5f0001589433_Web-Applications-and-Portals_.png

Tanpa Pri-Niaga

Rakan kongsi yang tinggal menghadapi kesukaran dari segi kewangan untuk membeli syer si mati. Waris si mati akan terlibat dalam perniagaan :

Mengapa biarkan orang lain membuat keputusan untuk mengagihkan aset anda selepas pemergian anda?

Anda berhak menentukan siapa yang akan mentadbir harta pusaka anda dan bagaimana harta pusaka anda ingin diagihkan selepas pemergian anda.
Scroll to Top