Pri-TI (Amanah Takaful / Insurans)

PRI-TI adalah amanah yang dibentuk untuk polisi takaful/Insurans. Di mana pemilik polisi takaful/insuran melantik as-Salihin Trustee Berhad sebagai penerima hak melalui Penyerahan Hak Mutlak serta untuk bertindak sebagai pemegang amanah (“Pemegang Amanah”) untuk menerima wang takaful/insurans (“Dana Amanah”). Pemilik polisi juga menandatangani surat ikatan amanah untuk menetapkan terma dan syarat-syarat bagi pentadbiran Dana Amanah.

Tujuan Penyerahan Hak Mutlak adalah untuk memastikan bahawa Pemegang Amanah menerima Dana Amanah apabila pemilik polisi meninggal dunia atau disahkan tidak upaya kekal atau sebarang ketidakupayaan yang dilindungi oleh polisi serta membahagikan Dana Amanah mengikut terma dan syarat yang ditetapkan di dalam surat ikatan amanah untuk manfaat pemilik polisi serta benefisiri yang ditetapkan.

Objektif PRI-TI

Lindung

Melindungi hak Pemilik Polisi dan ahli keluarganya.

Kawal

Pemilik Polisi boleh mengawal dan menetapkan penggunaan dan pengagihan Dana Amanah mengikut kehendak beliau.

Urus

Dana Amanah diuruskan dengan baik dan teratur oleh Syarikat Amanah yang berpengalaman.

Kelebihan Pri-TI

Mengapa biarkan orang lain membuat keputusan untuk mengagihkan aset anda selepas pemergian anda?

Anda berhak menentukan siapa yang akan mentadbir harta pusaka anda dan bagaimana harta pusaka anda ingin diagihkan selepas pemergian anda.
Scroll to Top