Prof. Emeritus Dato' Paduka Dr. Mahmood Zuhdi bin Haji Abd. Majid

B. Sh (N.P), M. Sh (Azh), M. Phil (Kent), Ph.D (UM), Dip. Edu (A. Shams).
  • Felo Penyelidik Bersekutu, Universiti Malaya.
  • Pengerusi, Majlis Dakwah Negara.

Prof. Emeritus Dato’ Paduka Dr. Mahmood Zuhdi bin Haji Abd. Majid, merupakan Felo Penyelidik Bersekutu Universiti Malaya. Beliau juga telah dilantik sebagai Pengerusi Majlis Dakwah Negara. Beliau mempunyai beberapa Ijazah yang berkenaan dengan Syariah daripada Malaysia dan luar negara, iaitu, Bachelor Syariah dari Nilam Puri, Master Syariah daripada Universiti Al-Azhar, Master Falsafah daripada Universiti Kent dan Doktor Falsafah daripada Universiti Malaya.

Beliau juga mempunyai Diploma Pendidikan daripada Ain Shams di Mesir. Beliau menjadi Dekan di Fakulti Syariah Universiti Malaya dari tahun 1985 sehingga 1990 dan kemudian bertugas sebagai pengarah di Akedemi Pengajian Islam di Universiti Malaya daripada 1995 sehingga 2003. Bidang beliau meliputi tiga cabang iaitu, Sejarah Undang-undang Islam, Prinsip Pengajian Islam dan Pentadbiran Undang-undang Jenayah Islam.

Prof. Emeritus Dato’ Paduka Dr. Mahmood Zuhdi bin Haji Abd. Majid merupakan seorang penulis yang berbakat, telah menerbitkan beberapa buku syariah selama beberapa tahun termasuk ‘Ke arah Merealisasikan Undang-undang Islam’ di Malaysia (1998), Undang-undang Keluarga Islam: Konsep dan Perlaksanaannya di Malaysia (1992), Undang-undang Jenayah Islam: Konsep Dan Asas Perlaksanaannya (1992), Pengantar Undang-undang Islam di Malaysia (1997), Dinamisme Pengajian Syariah (1997), Sejarah Pembinaan Hukum Islam (1998), Pentadbiran Undang-undang Jenayah Islam Malaysia (1999), Wakaf dan Perlaksanaannya di Malaysia (2000), Pentadbiran Zakat (2003), Pengurusan Zakat (2003) dan Ulama Penggugat Zaman (2004). Antara beberapa artikel yang ditulis oleh Prof. Emeritus Dato’ Paduka Dr. Mahmood Zuhdi termasuk Fiqh Malaysia: Konsep dan Cabaran (2000), Peranan Zakat Dalam Pembangunan Ummah (2002) dan Teori Politik Islam: Memahami Siasah Syariah (2003). Prof. Emeritus Dato’ Paduka Dr. Mahmood Zuhdi adalah penerima Dato’ Paduka Jiwa Mahkota Kelantan Yang Amat Mulia (DJMK) yang dikurniakan oleh Yang Teramat Mulia Sultan Kelantan.
Scroll to Top