Tentang Kami

as-Salihin Trustee Berhad adalah merupakan sebuah syarikat amanah yang dibentuk di bawah Akta Syarikat 2016 dan didaftarkan di bawah Akta Syarikat Amanah 1949.

Ditubuhkan untuk memenuhi keperluan umat Islam bagi memelihara, melindungi dan mengagih harta berdasarkan prinsip Syariah.

Visi

Menjadi Peneraju Syarikat Perancang Harta Pusaka Islam di Malaysia.

Misi

Menjadi Syarikat Perancangan Harta Pusaka Islam yang Efisien.

Nilai Teras

Berintegriti, Bertanggungjawab, Saling Menghormati.

Scroll to Top